• Slide2017 11 1

  Slide2017 11 1

 • Certificate

  Certificate

 • ระบบวางท่อกำจัดปลวกตามเเนวคาน

  ระบบวางท่อกำจัดปลวกตามเเนวคาน

 • สเปรย์ยากำจัดปลวก

  สเปรย์ยากำจัดปลวก

 • อัดน้ำยาเข้าท่อ

  อัดน้ำยาเข้าท่อ

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ : TERMITE BAITING SYSTEMS

ปลวก..ศัตรูร้ายของไม้

ปลวก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายทรัพย์สอนหลายร้อยล้านบาทใน แต่ละปี ไม่มีอาคารไหนที่มีระบบป้องกันตนเองต่อการรุกรานของมันได้ ปลวกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างซึ่งไม่สามารถเห็นหรือตรวจพบได้ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว

 ทำไมต้องใช้การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ Xterm

การใช้สารเคมีกำจัดปลวกโดยวิธีฉีดอัดลงดิน ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้าน และนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากเพื่อฉีดอัดลงไปใต้ดิน สารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้างและสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก เป็นวิวัฒนาการในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลสซึ่งจะทำหน้าที่ “สังเกตการณ์” ตรวจดูปลวกเมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้วก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป

นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้วการวางเหยื่อสำหรับสถานีบน ดินให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้นและ เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติดตั้ง

เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมากเมื่อปลวกได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรัง รู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทาง “ ฟีโรโมน ” ของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้นปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่น “ฟีโรโมน ” นี้มายังแหล่งอาหารใหม่

 วิธีการแก้ไข..โดยเหยื่อกำจัดปลวก

 การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจะสร้างเขตแดนไม่ให้ปลวกเข้าไปภายในบ้าน ซึ่งถ้ามีการอัดน้ำยาอย่างทั่วถึง จะสามารถป้องกันปลวกได้ 100% แต่ หากมีบริเวณใดหรือจุดใดไม่มีน้ำยาเข้าถึง ปลวกก็จะสามารถผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นหรือจุดนั้น ซึ่งเมื่อผ่านเข้าไปภายในบ้านได้แล้ว ทั่วทั้งโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ก็จะเป็นเป้าหมายของแหล่งอาหารของมัน

การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจำเป็นต้องขุดเจาะรูภายใน บริเวณบ้านและรอบบ้าน ทั้งยังต้องใช้น้ำยากำจัดปลวกในปริมาณที่สูง ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้บริเวณพื้นภายในบ้านเสียหายและดูไม่สวยงามแล้ว ยังก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น กลิ่น และฤทธิ์ตกค้างของน้ำยากำจัดปลวก ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงและคนในบ้าน ดังนั้น เหยื่อกำจัดปลวกจึงเป็นคำตอบที่แก้ไขปัญหาได้

เหยื่อ กำจัดปลวกใช้ปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในการกำจัดปลวกทั้งรัง สิ่งนี้ เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของแมลงสังคม เช่น การหาอาหารและแบ่งปันอาหารของปลวก ปลวกงานจะกินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปที่รังเพื่อแบ่งปันอาหาร วิธีนี้จะถูกกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปลวกทั้งรังได้รับเหยื่อและตายทั้งรังในที่สุด

 สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อกำจัดปลวก

สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในเหยื่อกำจัดปลวกมี 2 ชนิด คือ : สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulators - IGRs) และ ตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ ซึ่งรู้จักกันในนามของสารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors - CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

 

เอ็กซ์เทอม (Xterm) นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
เอ็กซ์เทอม Xterm คือ… นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ได้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้ให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า “ Trophallaxis ” ปลวก “ ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ ” ปลวกเป็นแมลงสังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืด อับชื้น และเงียบ โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร เพื่อนำไปป้อนให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่ภายในรัง

“การกำจัดปลวกด้วยเหยื่อ เอ็กซ์เทอม Xterm ” มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร? และ กำจัดปลวก ได้อย่างไร?

 • เอ็กซ์เทอม (Xterm) คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่มตามกระบวนการที่เรียกว่า “Trophallaxis”
 • เอ็กซ์เทอม (Xterm) ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดินขนาดกะทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
 • เอ็กซ์เทอม (Xterm) บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็ก ๆ กระจายทั่วตลับเพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูซับความชื้นได้ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อสารออกฤทธิ์ใน
 • สารออกฤทธิ์ในเอ็กซ์เทอม (Xterm) คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อจึงไม่กระทบต่อแมลงหรือสิ่งมีชีวิต อื่นๆและสิ่งแวดล้อม
 • เอ็กซ์เทอม (Xterm) เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด
สถานีเหยื่อบนดิน  (AG Bait Station)                           สถานีเหยื่อใต้ดิน  (IG Bait Station)

 

ปลวกใต้ดินที่รบกวนอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm™) จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่นๆ ในรังของมัน
ปลวกใต้ดินในอาคารหลายชั้นจะถูกล่อไปยัง สถานีเหยื่อบนดินเอ็กซ์เทอม(Xterm™) จากนั้นปลวกจะนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน
ปลวกใต้ดินในบริเวณอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจะถูกดักโดยสถานีเหยื่อใต้ดินเอ็กซ์เทอม(XtermTM) ปลวกเหล่านั้นจะกินเหยื่อ และนำเหยื่อล่อไปแบ่งแก่ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังของมัน

 รู้ได้อย่างไรว่า..ปลวกถูกกำจัดแล้ว

 •  โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายสถานีหรือจำนวนประชากรของ ปลวกงานลดลงในขณะที่จำนวนปลวกทหารสูงขึ้นตามอัตราส่วนลักษณะอาการเช่นนี้ บ่งบอกถึงรังเกือบหมดแล้ว
 • พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้นรอบๆสถานี
 • ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะสูญเสียการควบคุมการเดินไม่สามารถเดินปกติได้ ภายในและรอบๆสถาน
 • ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น


 ที่มา : http://xterm.com/th/about-termite/#xtermtm

 

ติดตั้งเหยื่อ Xterm

กิจกรรม&การฝึกอบรม

 กิจกรรม และการฝึกอบรม ของบริษัท ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

read more

MAP

ติดต่อเรา

ดิจิตอล เพสท์ คอนโทรล
47/210 ซอยนิมิตใหม่ 3/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวง/เขตมีนบุรี กทม. 10510.

หมายเลขติดต่อ

081-311-2796 , 02-914-6945-6 , 081-923-7175
Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: digital_pest
Facebook: Digital Pest Control (Thailand) Co.,ltd.

Demo